SULKIO  
Übersetzungen
Profiili
Käännöstöitä vuodesta 1977 lähtien

Soile Sulkio
äidinkieli suomi
diplomikielenkääntäjän tutkinto
Mainzin yliopiston sovelletun kielitieteen laitos
Germersheim, Saksa
jäsenyys SKTL:ssa (Suomi) ja BDÜ:ssä (Saksa)
   pääalat: konetekniikka, lääketieteentekniikka

Bernd Sulkio-Cleff
äidinkieli saksa
diplomi- ja tohtorin tutkinto fysiikassa 
Münsterin yliopiston fysiikan laitos
   pääalat: atomi- ja materiaalifysiikka